Chuyên biệt & Hiệu quả

Công việc thật đơn giản !

Là một doanh nghiệp chúng tôi hiểu được những bài toán khó, những trở ngại mà các doanh nghiệp hiện tại đang gặp phải trong quản lý và vận hành, đặc biệt ở mảng Kinh doanh – một mảng bản thân rất phức tạp, liên quan đến rất nhiều bộ phận khác.

Ngoài ra, với hơn chục năm trong ngành Chăn nuôi, giúp chúng tôi hiểu được những tồn tại, những rào cản, những thói quen làm việc, những trở ngại, … trong ngành.

Đó là lý do phần mềm Quản lý Kinh doanh G5 ra đời sau nhiều năm nghiên cứu. Nó được thiết kế chuyên biệt, dành riêng cho các Doanh nghiệp ngành Chăn nuôi.

Công việc Kinh doanh trong Doanh nghiệp là một công việc rất phức tạp, liên quan đến nhiều khâu từ bán hàng, chăm sóc khách hàng, kho vận, kế toán, admin văn phòng, quản lý, đánh giá, chiến lược,

G5 ra đời với sứ mệnh biến những công việc Kinh doanh đó trở nên Đơn giản tinh gọn hơnHiệu quả hơn.

Vì chúng tôi hiểu, một sản phẩm phần mềm nếu không làm cho công việc trở nên Đơn giản hơn, Tinh gọn hơn, Hiệu quả hơn thì thực sự sản phẩm đó không nên tồn tại. Và việc số hóa Doanh nghiệp chỉ dừng lại là khẩu hiệu mà thôi.

01

Đi từ vấn đề thực tế

Từ đó cần sự Chuyên biệt… (chờ viết tiếp)

[ Lorem 242 ký tự ]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut condimentum, nisi at suscipit convallis, mi diam maximus odio, vitae mollis odio lorem vel diam. Nullam rutrum rhoncus euismod. Integer ornare nisl urna, eu vehicula urna sagittis ac.

02

Hiệu quả thực tế

Phải giải quyết được những bài toán thực tế chứ không chỉ là ghi chép (chờ viết tiếp)…

[ Lorem 242 ký tự ]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut condimentum, nisi at suscipit convallis, mi diam maximus odio, vitae mollis odio lorem vel diam. Nullam rutrum rhoncus euismod. Integer ornare nisl urna, eu vehicula urna sagittis ac.

03

Đơn giản & Bền vững

[ Lorem 242 ký tự ]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut condimentum, nisi at suscipit convallis, mi diam maximus odio, vitae mollis odio lorem vel diam. Nullam rutrum rhoncus euismod. Integer ornare nisl urna, eu vehicula urna sagittis ac.

Sản phẩm khác

VietDVM.com

Trợ lý GetUP

DOMORE